Документа

По члану 17. Статута Удружења грађана “ТУРИСТИЧКИ БИСЕР” из Вучја рад Удружења је јаван и Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних или електронских публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

На овој страници можете наћи сву релевантну документацију, а у случају да имате додатних питања можете нам се обратити путем упита на овом сајту или преко друштвених мрежа.

09.04.2023. – Оснивачки акт

09.04.2023. – Записник са оснивачке скупштине

09.04.2023. – Статут Удружења грађана Туристички Бисер

18.04.2023. – АПР – Решење о упису у Регистар удружења

20.04.2023. – Приступница

25.12.2023. – Записник са ванредне скупштине

28.12.2023. – Извод из централне евиденције стварних власника

10.01.2024. – Записник са годишње скупштине

26.02.2024. – Записник са ванредне скупштине

26.02.2024. – Политика о безбедности и заштити деце