О нама

Удружење грађана “ТУРИСТИЧКИ БИСЕР” – Вучје (у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради развоја туризма на првом месту. Овај вебсајт tbv.rs је званична презентација Удружења која обезбеђује јавност свих наших активности. Главни циљеви оснивања Удружења су: унапређење и едукација у областима економије, културе, екологије, омладине и спорта, пољопривреде, хуманитарног и друштвеног  рада, здравља и социјалне  политике грађана, унапређења права и заштите интереса младих, посебно студената у домену запошљавања у Србији, едукације  грађана  и  грађанки  свих  узраста,  промоције  волонтеризма  и  подстицања активизма, еколошке свести, туристичка промоција споменика културе и природе Србије, унапређење животних услова и диверсификација руралне економије и одрживог развоја локалне заједнице на заштићеном подручју Парка природе,  јавног заговарања реформи образовног система у Србији, ширења идеје пацифизма, принципа људских права, промоције и заштите равноправности полова, као и борбе против свих облика дискриминације, насиља и корупције, као и у свим областима које могу доприносити унапређењу квалитета живота опште популације, укупан економски и социјални развој села, као и читаве територије града Лесковца.

Органи Удружења и заступници

Органи Удружења су:

  1. скупштина
  2. управни одбор;
  3. надзорни одбор;

Скупштину Удружења чине сви њени чланови. Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одусуству заменик председника Управног одбора или један од Оснивача удружења, у случају да Оснивач није члан Управног одбора.

Извори финансирања

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, домаћих и страних пројеката, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области неформалног образовања или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Управни одбор:

Управни  одбор је  извршни  орган  Удружења који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом. Има три члана која бира и опозива Скупштина и то су:

  • Јелена Стојановић – председница
  • Зоран Николић – потпредседнк
  • Никола Николић

Надзорни одбор:

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилнос-тима, без одлагања, обавештава Управни одбор. Има три члана које бира Управни одбор и то су:

  • Зоран Николић – председник
  • Јелена Стојановић
  • Никола Николић

Регистровани подаци Удружења:

Назив: Удружење грађана ТУРИСТИЧКИ БИСЕР

Облик организовања: Удружење

Скраћени назив: ТБВ

Назив у преводу на страни језик:

Пун назив (енглески језик): Association of Citizens ”TOURIST PERL”

Седиште и адреса: УСТАНИЧКА 1, ВУЧЈЕ, ЛЕСКОВАЦ, Србија

Матични број: 28359373

ПИБ: 113641539

Датум оснивања: 09.04.2023

Датум доношења Статута: 09.04.2023

Делатност удружења: 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења

Подаци о заступнику:

Име и презиме: Јелена Стојановић

Пребивалиште: ВУЧЈЕ, ЛЕСКОВАЦ, Србија

Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено

Област остваривања циљева:

Области развоја туризма, економије, културе, екологије, омладине и спорта, пољопривреде, хуманитарног и друштвеног рада